• Imprimeix

Es presenten a Lleida les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

En data 11 d'abril, la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida (Carrer de Lluís Companys, 1) va acollir la Jornada sobre les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

12/04/2018 14:04
imag_jornada_Lleida

Imatge de la sala on es va desenvolupar la sessió

Aquesta jornada s'emmarca en el context de difusió i comunicació que està fent la Direcció General de Contractació Pública en relació a les principals novetats de la Llei de contractes del sector públic que va entrar en vigor el passat 9 de març.

En aquesta ocasió, la sessió s'adreçava particularment als gestors de contractes de les Administracions públiques locals catalanes, amb l'objectiu d'informar-los dels principals canvis que representarà l'aplicació de la nova Llei en la gestió i tramitació dels contractes.

La Jornada va ser presentada per Anna Feliu i Moragues, directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Lleida i Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública. En aquesta ocasió, Mercè Corretja va fer una visió general de les novetats de la Llei, fent especial referència als principals punts fort i febles de la nova legislació. 

D'altra banda, la sessió va comptar amb les intervencions d'Anna Ciutat i Coronado, sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública; Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència; i Pilar Llorens i Argerich, responsable de Contractació i Transparència Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona.