• Imprimeix

El Govern ratifica el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, que donarà preferència a criteris de qualitat i excel·lència per sobre del preu

El text ja comptava amb el vistiplau del Govern i estava pendent d’aprovació pel Parlament, però va decaure en finalitzar la legislatura i ara se’n reprèn la tramitació

11/07/2018 09:07

El Govern de la Generalitat ha ratificat el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, un text que ja comptava amb el vistiplau del Govern i estava pendent d’aprovació pel Parlament, però que va decaure en finalitzar la legislatura i ara ha de tornar a iniciar la seva tramitació. Concretament, el Govern li va donar llum verda el passat 29 d’agost i va entrar al Registre del Parlament de Catalunya el 31 d’agost, amb la intenció inicial que pogués ser aprovat abans d’acabar l’any.  

El Govern considera ”imprescindible” reprendre’n la tramitació per tal que Catalunya tingui el seu propi marc legal de regulació dels contractes que tenen especial incidència en la prestació de serveis a la ciutadania, que respecti els principis comunitaris de qualitat, continuïtat i accessibilitat, segons ha destacat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.   

L’objectiu d’aquest Projecte de llei és “millorar la qualitat dels anomenats serveis a les persones” -entesos com aquells que afecten directament la ciutadania- quan es contractin amb empreses o entitats privades i del Tercer Sector. Així, i d’acord amb la nova normativa, el Govern “prioritzarà criteris de qualitat i excel·lència per sobre de puntuacions econòmiques” a l’hora d’escollir les entitats i empreses que hauran de prestar aquest tipus de serveis, ha explicat Artadi. 

Poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats d’acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, serveis complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments com casals, centres cívics, comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i residències de gent gran, entre d’altres. 

El Projecte de llei ratificat avui prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta o adjudicació al preu més baix i, en canvi, permet que es tingui en compte la responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a la contractació. També obliga les empreses i entitats a complir amb les condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència, i atorga millor puntuació a qui millori aquestes condicions, prevegi mesures d’estabilitat laboral, incorpori mesures d’igualtat de gènere, de responsabilitat ambiental, d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin signatàries del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, entre d’altres.

Una iniciativa pionera en la contractació que premia la qualitat en el servei i l’aposta per la innovació 

Tot això, amb un sistema estricte de control i seguiment per part de l’Administració, que pot comportar sancions i suspensions de contracte a aquelles empreses i entitats que no compleixin els requisits de qualitat establerts, entre els quals sempre hi haurà una avaluació de la satisfacció dels usuaris. En definitiva, es tracta d’una norma pionera que pretén premiar empreses especialitzades per buscar més qualitat en el servei, apostar per la innovació i alhora estableix mecanismes de seguiment i control per limitar, entre altres aspectes, la subcontractació.

Aquest Projecte de llei continua la tasca d’aplicació a Catalunya de les directives europees sobre contractació pública, iniciada amb l’aprovació del Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres.

El text, que ja inclou les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública per les entitats del Tercer Sector, les agrupacions d’empreses de prestació de serveis socials i sanitaris i els sindicats, va ser elaborat per un grup de treball coordinat per la Direcció General de Contractació Pública que en la legislatura anterior depenia del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Aquest grup de treball l’integraven experts dels diferents departaments competents en les matèries de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats municipalistes.

D’acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l‘Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda exerceix les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.