• Imprimeix

Reptes i oportunitats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic en l’àmbit dels serveis socials

Jornada celebrada el dia 12 d'abril, a la sala d'actes de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

13/04/2018 14:04
imatge participants taula rodona

Imatge dels participants a la taula rodona

La directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, ha participat juntament amb altres representants d'administracions públiques i entitats, a la taula rodona sobre l'afectació de la nova llei a la contractació pública del tercer sector.

L'objectiu de la jornada ha estat presentar el nou escenari que s'obre amb la nova Llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat mes de març, pel que fa a la provisió dels serveis socials. En concret, la directora general ha esmentat el canvi en el model de contractació pública que es desprèn de les directives europees i de la nova Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en especial pel que fa al foment de les clàusules socials en la contractació pública. En aquest sentit, ha esmentat les actuacions realitzades fins ara per la Direcció General de Contractació Pública, com el Codi de Contractació Socialment Responsable, i ha subratllat la necessitat de seguir desenvolupant el model de concert per a la provisió de serveis socials, recollit al Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, així com també el model contractual, basat en una millor relació preu-qualitat, dissenyat pel projecte de llei de contractes de serveis d’atenció a les persones en tràmit al Parlament de Catalunya i que s’adequa a les previsions de la nova Llei de contractes del sector públic.