• Imprimeix

Informe del Síndic sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern

08/10/2018 10:10

L’informe del Síndic sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern d’aquest any 2018, destaca la importància de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Registre Públic de Contractes, com a eines que permeten als ciutadans accedir a la informació contractual de les diferents administracions des d’un únic suport, i posa en valor, la seva repercussió com a instruments de publicitat informativa que faciliten el compliment de les obligacions materials de transparència, no només de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó també d’aquelles entitats amb més dificultats per fer-ho.

Així mateix, posa de manifest que l’Administració de la Generalitat de Catalunya és qui assoleix un nivell més elevat de compliment de les obligacions de publicitat, i especialment destaca, els bons resultats obtinguts en la publicació de dades en matèria de contractació en format reutilitzable.

En relació als ens vinculats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tot i presentar un nivell de compliment de transparència inferior al de l’Administració de la Generalitat de catalunya, l’informe mostra que és en matèria de contractació on presenten el nivell més alt de transparència i d’actualització de dades, indicant que també utilitzen formats reutilitzables, fet que atribueixen a l’ús generalitzat de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat per part d’aquests ens.