• Imprimeix

Informe del Síndic sobre transparència, accés a la informació i bon govern

Avaluació anual del seguiment del compliment de la Llei 19/2014

14/07/2017 13:07
caràtula informe síndic

En data 6 de juliol de 2017, el Síndic de Greuges ha presentat al Parlament l’informe anual d’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

L’informe valora positivament l’elaboració del model tipus de clàusula ètica aprovat per la Direcció General de Contractació Pública i constata que l’Administració de la Generalitat compleix amb les obligacions de publicitat en matèria de contractació que fixa la Llei de transparència, si bé destaca la necessitat que el sector públic millori els seus  nivells de compliment  de publicitat activa.