• Imprimeix

Llistat codis CPV

18/04/2018 14:04

Per contribuir a la selecció correcta del CPV, des de la DGCP hem elaborat un llistat dels CPV i els hem organitzat en diverses pestanyes d’Excel per tal que es pugui identificar amb molta precisió el CPV, sempre que sigui possible de la categoria corresponent o en el seu defecte, la classe, la divisió o almenys el grup corresponent.

El present llistat s'estructura, per tant, en:

  • 45 divisions. S’identifiquen pels dos primer dígits. Exemple 33000000-0 - Equipaments i articles mèdics, farmacèutics i d'higiene personal.
  • 272 grups. S’identifiquen pels tres primer dígits. Exemple  33600000-6  - Productes farmacèutics
  • 1002 classes. S’identifiquen pels quatre primer dígits. Exemple  33650000-1  - Antiinfecciosos generals per a ús sistèmic, vacunes, antineoplàsics i immunomoduladors
  • 8135 categories   S’identifiquen pels cinc  primer dígits. Exemple   33651620-0 - Vacunes contra la diftèria i el tètanus.
  • La resta de dígits de la categoria aporten més precisió.  Exemples   33651620-0 - Vacunes contra la diftèria i tetanus.
  • 33651650-9         Vacunes contra el tifus

Aquest Excel conté les següents pestanyes:

  • La primera pestanya, en taronja, anomenada llistat per filtrar, conté tots els CPV a mà i es poden filtrar per categories i classes segons el nom que busquem classificar i poder identificar l’objecte contractual amb precisió.
  • La segona pestanya, en groc, anomenada Divisions, conté un llistat de les 45 divisions, per identificar la jerarquia major del nostre objecte contractual.
  • La tercera pestanya, en blau, anomenada Divisions i grups, conté els grups que pertanyen a cada divisió ordenats en columnes separades i amb els seus CPV. Aquesta pestanya serveis per identificar millor la divisió a la que pertany el nostre objecte contractual, atès que a vegades només amb el nom del grup, pot no quedar clara la Divisió troncal.
  • La resta de pestanyes (les 45 següents) corresponen a cadascuna de les 45 divisions. Es titulen amb els dos primers dígits del codi i una paraula o descripció identificativa atès que el nom complert és molt llarg. Dins d’aquestes pestanyes estan les categories ordenades en funció de les classes i les divisions en que s’ordenen. Podeu filtrar pels noms de la columna que més us convingui (divisió, classe o categoria) amb la finalitat de trobar el CPV que aporti el màxim detall possible i sempre que sigui possible el corresponent a la categoria.