• Imprimeix

Nova jornada sobre la Llei de contractes del sector públic

La sessió s'ha adreçat especialment als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya

26/02/2018 16:02
imatge jornada

De dreta a esquerra de la imatge, la directora general de Contractació Pública, la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Des de la Direcció General de Contractació Publica s'estan impulsant diverses jornades i sessions sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic. La sessió de divendres 16 de febrer, organitzada conjuntament amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, ha comptat amb la presencia de 70 juristes de la Generalitat de Catalunya.

Han obert i presentat la sessió el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya,Francesc Esteve i Balagué, i el president de la Comissió Jurídica Assessora, Albert Lamarca i Marquès. Al final de les ponències s'ha obert un debat entre els assistents que ha estat moderat per Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública, qui ha fet també la cloenda de la sessió.

Materials de la Jornada

Programa

La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvi, a càrrec de Xavier Padrós i Castillón, advocat de la Generalitat de Catalunya. | Presentació

La contractació pública estratègica a càrrec d'Anna Ciutat i Coronado, sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública. | Presentació

Àmbit d’aplicació subjectiu i cooperació horitzontal, a càrrec de Sílvia Quesada i Escobar, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. | Presentació

Revisió d’actes en matèria de contractació. El recurs especial, a càrrec de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. | Presentació