• Imprimeix

Nous llindars d’aplicació en matèria de procediments d’adjudicació de contractes

El BOE núm. 316, de 29 de desembre de 2017, publica els nous llindars comunitaris a efectes de la contractació del sector públic.

09/01/2018 12:01

A partir de l’1 de gener de 2018, estaran subjectes a regulació harmonitzada: 

  • Els contractes d’obres i de concessió d’obres i de concessió de serveis amb un VEC igual o superior a 5.548.000€.
  • Els contractes de subministraments i els contractes de serveis amb un VEC igual o superior a 221.000€ o a 135.000€, en el cas de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, o les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social.
  • Respecte dels contractes públics dels sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals, els llindars comunitaris seran:

- 5.548.000€ per als contractes d’obres.

- 443.000€ per als contractes de subministraments i serveis.