• Imprimeix

Neus Colet nova presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Neus Colet i Arean ha estat nomenada avui nova presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCCSP). Colet substitueix així a Juan Antonio Gallo, qui ha esgotat el seu mandat

31/05/2017 13:05

Colet és advocada de la Generalitat de Catalunya, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i té un màster en Dret Tributari i Financer, també a la UB, i un màster en Dret de Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També compta amb un màster en Direcció Pública (EMPA) i una Diplomatura en Funció Gerencial de les Administracions Públiques (FGAP) per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE).

Des de l’any 2005 i fins a l’actualitat, ha estat cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) de la Generalitat, que és l’òrgan consultiu específic de l'administració en matèria de contractació pública.

Entre els anys 1994 i 2005, va ser vocal de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en representació del Departament d’Economia i Finances. I, entre els anys 1991 i 2005, va ser cap del Servei Jurídic General del mateix departament.

Colet també exerceix de professora i ponent, com a experta en contractació pública, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a la UOC, a ESADE i a d'altres universitats de Catalunya, i també a entitats com el Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya. A més, també ha estat coautora de diverses publicacions i articles sobre contractació pública.

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 El TCCSP, continuador de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya creat el 2013, és un òrgan administratiu previst a les directives europees de contractació, que té per finalitat resoldre els recursos especials i altres procediments en matèria de contractació pública. Tot i que es relaciona amb l’administració mitjançant la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, està constituït per experts en dret administratiu i contractació pública i actua amb total independència i autonomia. El mandat dels seus membres ve determinat pel dret europeu, l’elecció de la presidència i vocalies es realitza per convocatòria pública entre candidats funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.