• Imprimeix

El foment de la qualitat en la contractació pública dels serveis a les persones: un objectiu comú

El dimarts, 14 de març, la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, va fer la cloenda de la Jornada: “Millorar la contractació dels serveis a les persones”, organitzada per la Taula del Tercer Sector, a l’Ateneu Barcelonès.

15/03/2017 10:03
La directora general de Contractació Pública durant la cloenda de l'acte

La directora general de Contractació Pública durant la cloenda de l'acte

L’objectiu de la jornada era debatre sobre la necessitat de millorar l’equilibri entre el preu i la qualitat en la contractació pública, en especial, en l’àmbit dels anomenats serveis a les persones, i presentar un informe d’anàlisi sobre la contractació d’aquests serveis en l’àmbit local. Els serveis a les persones, que inclouen serveis com ara els centres de gent gran, les escoles bressol, l’atenció domiciliària, etc., fa temps que requereixen un canvi de marc legal.

La directora general va anunciar que la Generalitat de Catalunya està impulsant un avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones amb la finalitat de desenvolupar les directives europees i promoure un règim de selecció de proveïdors basat en la qualitat, l’expertesa i la professionalitat, però que també incorpori clàusules socials per a la protecció dels drets laborals i socials dels treballadors. Aquest model es fonamenta en el Codi de bones pràctiques signat, el desembre del 2015, per 8 entitats, els dos sindicats majoritaris i la Generalitat.

Mercè Corretja va subratllar també la important col·laboració que fins ara hi ha hagut a Catalunya entre administracions públiques (tant la Generalitat com el món local) i entitats del tercer sector social, la qual cosa ha permès construir un model propi de col·laboració i atenció a les persones. Finalment, va demanar la participació de tothom (ens locals, entitats, sindicats, etc.) en el tràmit d’informació pública de l’avantprojecte de llei que s’iniciarà aquesta setmana per tal de consolidar i enfortir aquesta col·laboració i desenvolupar polítiques innovadores de contractació pública que incorporin finalitats socials.