• Imprimeix

El Govern aprova el Pla de Govern Obert, que facilita la transparència i la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques

Aquest Pla ha estat impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i compta amb la col·laboració i participació de tots els departaments de la Generalitat. El Pla inclou totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert en els pròxims dos anys. L’objectiu d’aquest Pla és obrir el Govern a la ciutadania per millorar els serveis públics i incrementar la confiança en les institucions.

25/04/2017 14:04

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla de Govern Obert, que inclou totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert en els pròxims dos anys. Durant el procés d’elaboració del Pla s’ha comptat amb la col·laboració i participació de tots els departaments de la Generalitat, associacions municipalistes i diversos ens públics competents en àmbits específics del govern obert.

Aquest Pla, impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència –a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert– , ha estat dissenyat per facilitar el canvi cultural necessari a l’Administració per merèixer la confiança dels ciutadans. Vol ser un antídot democràtic contra el risc de desvinculació entre la ciutadania i les estructures institucionals i, en aquest sentit, és un salt per millorar la qualitat democràtica del nostre país a través d’una ciutadana activa i implicada amb l’entorn. Una ciutadania, en definitiva, que també exerceixi el deure d’enriquir les decisions que més l’afecten en l’àmbit de la gestió i els serveis públics a fi de millorar el model de governança del país.

Amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, el Pla permetrà avançar significativament en aspectes clau, com ara millorar la transparència, impulsar la reutilització de dades obertes i la incorporació de les visions plurals de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques.

S’estructura en cinc àmbits: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i qualitat democràtica, i canvi cultural. El primer àmbit engloba les polítiques de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública; el segon àmbit està orientat a l’obertura de dades públiques i el foment del seu ús; l’àmbit de bon govern comprèn les iniciatives per promoure la qualitat dels serveis públics i reforçar el comportament ètic de l’Administració i el poder polític; el quart àmbit comporta l’establiment de mesures per fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques. Finalment, l’àmbit de canvi cultural agrupa les actuacions destinades a formar, promocionar i sensibilitzar sobre el govern obert. Per cada àmbit el Pla estableix diversos objectius estratègics, objectius operatius i actuacions a dur a terme.

En el mateix Pla també s’incorporen mecanismes de seguiment i avaluació. El seguiment es realitzarà periòdicament i s’informarà dels resultats a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, mentre que l’avaluació tindrà caràcter anual i els seus resultats es presentaran al Govern de la Generalitat, i posteriorment es publicaran al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest Pla de Govern Obert es dona continuïtat al Pla estratègic de polítiques de transparència 2015-2017, que ja ha contribuït a facilitar l’accés a la informació pública mitjançant la millora del Portal de Transparència, valorat de forma excel·lent per Transparència Internacional. L’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat, la Llei de transparència i l’impuls de nous processos de participació ciutadana són també actuacions recents que s’emmarquen en el ferm compromís de la Generalitat amb el Govern obert.