• Imprimeix

Accés a la Bústia ètica

06/03/2018 10:03

La Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya efectua el seguiment de l’aplicació del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública a l’Administració de la Generalitat i resol les situacions de conflicte d’interessos.

Es crea una bústia ètica per a formular denúncies sobre mala praxi o consultes sobre el comportament ètic en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat, amb plena garantia de confidencialitat, davant de dita Comissió.

Per a altres tipus de consultes, podeu adreçar-vos a la següent Bústia de contacte