• Imprimeix

Projecte de llei de l’Estat de Contractes del Sector Públic pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE

Us n’adjuntem el text complet, aprovat pel Senat el dia 27 de setembre de 2017

27/09/2017 10:09

El projecte de llei de l’Estat de Contractes del Sector Públic pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE ha estat aprovat pel Senat en data 27-09-2017 i ara el text torna al Congrés per a la seva aprovació definitiva.