• Imprimeix

Resolució de la GAIP sobre la declaració de confidencialitat feta per les empreses licitadores

08/09/2017 12:09

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha dictat la Resolució 253/2017, de 26 de juliol, en la qual s’analitza en profunditat el conflicte entre dues institucions jurídiques que susciten una enorme sensibilitat a la societat contemporània: la transparència i el dret d'accés a la informació pública, per una banda i la confidencialitat o reserva, en aquest cas vinculada als interessos empresarials (industrials o comercials), per l'altra.

Podeu accedir al text íntegre d'aquesta Resolució a l’enllaç següent http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0253