• Imprimeix

El Govern amplia el termini dels contractes d'eficiència energètica a 12 anys per promoure l'estalvi en els equipaments de la Generalitat

La mesura obre la porta que les corporacions locals que estiguin interessades en aquesta modalitat de contractació puguin veure’s beneficiades de la modificació

14/02/2017 17:02

 

El Govern ha acordat ampliar el termini dels contractes d’eficiència energètica amb garantia d’estalvis fins a 12 anys. Les modalitats contractuals aprovades permeten portar a terme la renovació i modernització energètica dels edificis i equipaments de la Generalitat sense incrementar la despesa, ja que la remuneració del contractista prové únicament de l’estalvi energètic que aconsegueix aplicant les mesures d’eficiència energètica.
 
Precisament l’ampliació del termini contractual, dels 4 anys (ampliables a 6) fins als 12, incrementa el període d’amortització i facilita l’execució d’aquest tipus de contracte. En el mateix acord, es preveu l’obligatorietat d’incloure mesures d’eficiència energètica en els contractes que contemplin, únicament, el manteniment.
 
D’aquesta manera el Govern impulsa l’estalvi en equipaments públics d’acord amb el Pla d’Estalvi i Eficiència als edificis i equipaments de la Generalitat, que promou projectes de millora de l’eficiència energètica i de manteniment en edificis i equipaments per reduir el consum d’energia en l’enllumenat, la climatització, l’aigua i la mobilitat. Al mateix temps, el Govern obre la porta que les corporacions locals que estiguin interessades en aquesta modalitat de contractació puguin veure’s beneficiades de la modificació.
 
L’extensió de la durada d’aquest tipus de contractació es complementa amb la plataforma d’inversió per finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica que està dissenyant el Govern, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) amb el suport de l’ICAEN –que hi aportarà 8,3 milions d’euros- i de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
 
A més, la Unió Europea, en la Directiva 2010/31/UE, ha establert que els nous edificis públics tinguin un balanç energètic nul a 1 de gener de 2019 i, a partir de primer de gener de 2021, aquest objectiu també serà obligatori per a tot tipus d’edificis.