• Imprimeix

Acord entre Catalunya i El Salvador per reduir la violència urbana i promoure la seguretat humana i la convivència

El Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ha impulsat un acord de cooperació entre els governs de Catalunya i El Salvador amb l’objectiu d’aprofundir el foment de la pau i la seguretat humana, així com la defensa i garantia dels drets humans.

25/07/2017 13:07

Les violències urbanes són un dels principals obstacles per al desenvolupament d’El Salvador, país prioritari per la cooperació del Govern de Catalunya des de l’any 2003. Els elevats nivells de violència, criminalitat i por restringeixen greument la llibertat de la societat salvadorenya, afectant la seva qualitat de vida i limitant les seves opcions de desenvolupament humà. Amb l’objectiu d’aprofundir el foment de la pau i la seguretat humana, així com la defensa i garantia dels drets humans, el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ha impulsat un acord de cooperació entre Catalunya i El Salvador.

Amb aquest suport el Govern vol contribuir a millorar la implementació de programes de prevenció de violència i garantia de seguretat humana que inclou el “Plan El Salvador Seguro” del Govern salvadoreny, a través de la pràctica de la cultura de pau, els valors i la conscienciació dels drets humans individuals i col·lectius, els processos de mediació, la prevenció de conflictes, així com la pràctica del diàleg amb respecte i tolerància; i fer-ho de forma coordinada amb les institucions nacionals i locals a través d’una xarxa d’aliances, d’acord amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17.

La col·laboració es farà a través de l'intercanvi de coneixement i la cooperació tècnica en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. A més, la Generalitat activarà el suport dels diversos departaments i organismes, tot potenciant i coordinant les experteses pròpies en els àmbits de cooperació al desenvolupament, seguretat humana i pau.

L’acord també permetrà la difusió d’informació especialitzada relativa a temes d'interès comú, diàleg de polítiques, de posicionament estratègic i intercanvi de bones pràctiques, així com la creació d'espais de diàleg i coordinació i la promoció de mecanismes d'avaluació.

Violències a l’Amèrica Central, àmbit prioritari

D’acord al Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017, una de les àrees d’intervenció prioritària per la cooperació catalana és la violència a l’Amèrica Central, des d’una estratègia de prevenció dels comportaments violents i amb amb una òptica de drets i de seguretat humana. El Pla Anual també dona suport a polítiques públiques inclusives, potenciant l’articulació regional i la cerca d’aliances amb institucions supranacionals, com ara el Sistema de la Integració Centreamericana (SICA) o la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina de les NU (CEPAL).

Amb aquesta iniciativa, el Govern posa les bases d’un clúster de la cooperació catalana a El Salvador, una dinàmica de treball que sumi el màxim d’actors complementaris i amb la voluntat de fer-lo extensiu a d’altres països de la regió, especialment a Hondures i Guatemala, tot promovent la col·laboració entre actors del sud per avançar així cap a una major eficàcia de les actuacions de cooperació.

La cooperació catalana vol liderar la creació d’un perfil internacional de Catalunya en matèria de treball per la pau i la seguretat humana, des de la seva especificitat i  recursos, el multilateralisme, la institucionalitat i la governabilitat internacionals, la prevalença del dret internacional i la solució pacífica de les controvèrsies.