• Imprimeix

El Govern aprova la nova estructura del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El Departament, liderat pel conseller Ernest Maragall, es compromet a desplegar amb caràcter immediat la presència institucional, tant a Europa com a la resta del món. Aquest decret de reestructuració mostra la determinació per recuperar i incrementar la capacitat d’acció i representació institucional a l’exterior. També preveu la posada en marxa de les delegacions per mitjà de decrets específics i dels nomenaments corresponents.

19/06/2018 14:06

El Govern ha aprovat avui el decret de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que preveu, entre d’altres novetats, la reobertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i la incorporació de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars sota la Direcció General de Participació Ciutadana.

L’objectiu principal de la nova estructura del Departament és reparar els efectes de l’aplicació de l’article 155 i garantir i desplegar l’acció exterior de Catalunya, així com també impulsar polítiques de transparència, fomentar la participació ciutadana i coordinar les relacions institucionals i amb el Parlament.

En línies generals, el decret estableix que el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència compta amb l’estructura de: la Secretaria General, la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea, i la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

En primer lloc, la Secretaria General del Departament vetllarà per la supervisió, coordinació i seguiment de les relacions institucionals. D’ella dependrà, entre d’altres, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

 

Desplegament immediat de la presència del Govern a l’exterior

Les funcions i estructura de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea es mantenen tal com recull el Decret 170/2014, de 23 de desembre, i la resta de normativa vigent.

Aquesta secretaria té per objectius principals dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l’exterior, així com coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea. Per tant, en depèn la Direcció General de Relacions Exteriors, la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i les delegacions del Govern a l’exterior.

El Decret de reestructuració fa referència expressa a les delegacions a l’exterior, que restaran associades orgànicament a la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. A partir d’aquest moment es procedirà a la posada en marxa de les delegacions per mitjà de decrets específics per cada cas i dels nomenaments corresponents.

Tal com va anunciar la setmana passada el conseller Maragall, el Departament d’Acció Exterior assumeix el compromís de desplegar amb caràcter immediat i la màxima potència la presència institucional, tant a Europa com a la resta del món, i davant les instàncies multilaterals més significatives.

 

Continuïtat en la Secretaria de Transparència i Govern Obert

La Secretaria de Transparència i de Govern Obert continuarà dirigint i impulsant les polítiques de transparència dins de l’Administració de la Generalitat i el Pla de Govern Obert de la Generalitat, així com les estratègies per garantir el compliment de la normativa d’accés a la informació pública per part dels departaments. D’aquesta secretaria en depèn la Direcció General de Transparència i Dades Obertes, i la Direcció General de Participació Ciutadana. D’aquesta darrera en depèn la Sub-direcció General de Qualitat Democràtica, i incorpora l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

 

Entitats i òrgans adscrits

Resten adscrites al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de Catalunya. El Departament continuarà gestionant la relació amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).