• Imprimeix

Exercici de drets en matèria de protecció de dades

Per a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament o limitació, s'ha de complimentar el tràmit corresponent. La tramitació es pot fer de forma electrònica o presencial. 

La tramitació electrònica es realitza mitjançant una petició genèrica, que requereix disposar de certificat digital o bé del sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.

La tramitació presencial es fa mitjançant una sol·licitud en paper, que es pot presentar al registre del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

 

Drets sobre les dades personals: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició.

Article 38.4 de la Llei 30/1992

Altres oficines de registre
Tramitació electrònica

Tramitació electrònica

  1. Anar al portal de tràmits
  2. Seguir els passos que s'indiquen

Advertiment: la signatura ha de ser electrònica

Tramitació presencial

Tramitació presencial

  1.  Descarregar el formulari
  2.  Imprimir-lo
  3.  Emplenar-lo i signar-lo manualment
  4.  Lliurar-lo al registre del Departament o a qualsevol altre