• Imprimeix

Acords de Govern

ACORD del Govern pel qual s'aprova el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn (2017.06.20)
Document

ACORD del Govern pel qual s'actualitza el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública (2017.05.09)
Document

ACORD del Govern pel qual es fixa, per a l'exercici 2017, la quantia que els departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic han de destinar a la contractació reservada al foment dels objectius socials (2017.04.25)
Document

ACORD del Govern pel qual s'aprova la subscripció del conveni de cooperació transfronterera entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Regió Occitània (2017.06.20)
Document

ACORD GOV/57/2017, de 2 de maig, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017 (2017.05.02)
DOGC

ACORD GOV/53/2017, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018 (2017.04.25)
DOGC

ACORD GOV/75/2017, de 13 de juny, pel qual es nomena un membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (2017.06.13)
DOGC

ACORD GOV/39/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena el senyor Manuel Manonelles Tarragó delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Ginebra (2017.04.04)
DOGC 

ACORD GOV/38/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena la senyora Ewa Adela Cylwik delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia (2017.04.04)
DOGC

ACORD GOV/37/2017, de 4 d'abril, pel qual es nomena la senyora Francesca Guardiola Sala delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca (2017.04.04)
DOGC

ACORD GOV/27/2017, de 14 de març, pel qual es nomenen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) (2017.03.14)
DOGC 

ACORD GOV/26/2017, de 14 de març, pel qual es designa el representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) (2017.03.14)
DOGC

ACORD del Govern pel qual s'autoritza l'ampliació de termini per als contractes de serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment energètic amb estalvis garantits i els contractes de serveis d'energies renovables. (2017.02.14)
Document

ACORD del Govern per a l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla a Catalunya (2017.02.14)
Document

Data d'actualització:  07.07.2017