Publicitat de les resolucions de convenis de col·laboració i cooperació, formalitzats pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de l’1 de juliol de 2015, el text íntegre es pot consultar al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  28.06.2017