Publicitat de les resolucions de convenis de col·laboració i cooperació, formalitzats pel Departament d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l’1 de juliol de 2015, el text íntegre es pot consultar al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

2016