Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
Població
08039 Barcelona
Telèfon
93 552 61 77 / 93 225 47 00
Fax
93 225 47 58
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

Biblioteca Josep Benet
Horari d'hivern:
Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h
Tardes: dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 18 h

Horari d'estiu (1 de juny al 30 de setembre):
Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h

a) Promoure la recollida de documentació escrita i de tota mena que faci referència a la història contemporània de Catalunya. 

b) Coordinar i promoure accions de suport a la recerca i a la difusió de la història contemporània de Catalunya.

c) Assessorar i donar suport tècnic a la biblioteca i al centre de documentació especialitzat en temes d'història contemporània de Catalunya i, molt especialment, en la història del catalanisme.

d) Dissenyar la línia de col·laboració amb altres centres i institucions culturals per reforçar la presència de la història de Catalunya en els medis historiogràfics i educatius de dins i de fora del país.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.