Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sra. Núria Espuny i Salvadó
Càrrec: directora general de Transparència i Dades Obertes
Adreça
Carrer de la Tapineria, 10
Població
08002 Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 93 634 74 68
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
a) Coordinar les mesures per a garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública a la Generalitat de Catalunya.
b) Coordinar el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.
c) Donar suport a la ciutadania, a la societat civil i al món empresarial en l'accés a la informació pública i les dades obertes, així com a la seva difusió i reutilització.
d) Col·laborar en el suport al món local, en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents.
e) Coordinar el Pla de Govern Obert de la Generalitat.
f) Promoure el canvi cultural i la innovació dins les administracions públiques per a consolidar el govern obert.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.