Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sr. Jordi Foz i Dalmau
Càrrec: secretari de Transparència i Govern Obert
Adreça
Carrer de la Tapineria, 10
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 634 74 68 / 938 876 200 (centraleta)
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
a) Impulsar i promoure el govern obert.
b) Dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
c) Dirigir les estratègies per a garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.
d) Dirigir el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.
e) Impulsar el Pla de Govern Obert de la Generalitat.
f) Donar suport al món local en la implementació i el desplegament de les polítiques de govern obert.
g) Establir els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.