Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:
  1. Assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
  2. Conèixer el pla director i els plans anuals i deliberar i dictaminar sobre aquests.
  3. Conèixer el seguiment dels plans anuals i l'avaluació de la política i del pla director de cooperació al desenvolupament, i informar i deliberar sobre aquests.
  4. Qualsevol altra funció que li encomani el seu president.
Presidència  
Hble. Sr.   Raül Romeva Rueda                     Presidència Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DEXI)
Vicepresidència primera  
Sr. Jordi Solé Ferrando Vicepresidència primera Secretaria d'Afers Exteriors (SAEUE)
Vicepresidència segona  
Sr. Manel Vila Motlló Vicepresidència segona Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD)
Set vocals, titulars de les següents organismes i unitats de la Generalitat de Catalunya
Sr. Manel Vila Motlló Vocal ACCD
Sr. Marc Bou Novensà Suplent ACCD
Sra. Marta Subirà Roca Vocal Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sra. Susana Rivero Suplent Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Oriol Amorós March Vocal Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Sr. Llorenç Olivé Morros Suplent Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Sra. Marta Vilalta Torres Vocal Direcció General de Joventut
Sr. Cesc Poch Ros Suplent Direcció General de Joventut
Sra. Maria Teresa Pitarch Albós Vocal Institut Català de les Dones
Sra. Núria Balada Cardona Suplent Institut Català de les Dones
Sr. Senén Florensa Palau Vocal Institut Europeu de la Mediterrània
Sr. Josep Ferré Gavarró Suplent Institut Europeu de la Mediterrània
Sra. Núria Betriu i Sánchez Vocal ACCIÓ
Sra. Francesca Guardiola Sales Suplent ACCIÓ
Un o una vocal en representació de cada Departament de la Generalitat de Catalunya
  Pendent de nomenament     Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DEXI)
  Pendent de nomenament     Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DEXI)
Sr. Jordi Pujol Gil Vocal Departament de la Presidència (DPRE)
Sr. Joan Martínez Vergel Suplent Departament de la Presidència (DPRE)
Sr. Agustí Colomines Companys vocal Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)
Sr. Lluís Bertran Saura suplent Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)
Sra. Natàlia Mas Guix Vocal Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DVEH)
Sr. Albert Castellanos Maduell Suplent Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DVEH)
Sr. Josep Vicent Garcia Caurín Vocal Departament d'Ensenyament (DENS)
Sr. Martí Boneta Carrera Suplent Departament d'Ensenyament (DENS)
Sr. Josep Antoni Pujante Conesa Vocal Departament de Salut (DSLT)
Sra. Maria Teresa Alay Romero Suplent Departament de Salut (DSLT)
Sr. Joan Delort Menal Vocal Departament d'Interior (DINT)
Sra. Núria Gasulla Fernández Suplent Departament d'Interior (DINT)
Sr. Carles Rossinyol Vidal Vocal Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
Sr. Lluís Farran Carbonell Suplent Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
Sr. Josep Solà Font Vocal Departament de Cultura (DCLT)
Sra. Neus Rios Calvet Suplent Departament de Cultura (DCLT)
Sr. Antoni Diaz Vendrell Vocal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Lluc Beltran Beltran Suplent Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor Vocal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sra. Mireia Llorens Poch Suplent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Xavier Espasa Añoveros Vocal Departament d'Empresa i Coneixement
Sr. Patrick Torrent Queralt Suplent Departament d'Empresa i Coneixement
Sr. Oriol Sagrera Saula Vocal Departament de Justícia
Sra. Mercè Salvat Guinjoan Suplent Departament de Justícia
Secretaria
Sr. Saki Aciman Behar Secretaria (veu però no vot) Direcció General de Cooperació al Desenvolupament