Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Ramon Font i Bové
Càrrec: Delegat del Govern
Adreça
Avinguda da Liberdade, 245 4 D
Població
1250-143 Lisboa
Telèfon
00 351 213 540 592
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
  1. Representar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat davant les autoritats públiques i els organismes multilaterals a l'àmbit territorial de la delegació.
  2. Representar, defensar i promoure els interessos generals de Catalunya i donar suport a entitats i empreses catalanes a l'àmbit territorial de la delegació.
  3. Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat en l'àmbit territorial de la delegació.
  4. Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la delegació i establir contacte amb els mitjans de comunicació internacionals presents als territoris d'influència de les delegacions en coordinació amb la Secretaria de Comunicació del Govern.
  5. Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Portuguesa, així com amb els altres governs descentralitzats, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
  6. Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb seu a Portugal i que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
  7. Facilitar les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte a les relacions amb els altres països de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa.
  8. L'execució de les accions que derivin dels plans d'actuació en matèria d'acció exterior.