Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sr. Luca Bellizzi Cerri
Càrrec: delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia
Adreça
Via IV Novembre, 114 planta 3a, local 538
Població
00187 Roma
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Accessibilitat
Edifici accessible
a) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Italiana, així com amb els altres governs descentralitzats, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
b) Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb seu a Itàlia que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
c) Facilitar les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte de les relacions amb la República de Malta i la República de San Marino.
d) Les altres previstes a l'article 18 del Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.