Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sra. Victòria Alsina Burgués
Càrrec: delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica
Adreça
360 Lexington Avenue - Suite 1801
Població
- New York, NY 10017
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça
1050 K Street NW - Suite 325
Població
- Washington, DC 20001
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
a) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Canadà i dels Estats Units d'Amèrica, així com amb els altres governs descentralitzats, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
b) Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb les Nacions Unides i els altres organismes internacionals amb seu al Canadà i als Estats Units d'Amèrica que tinguin interès rellevant per a Catalunya, especialment en l'àmbit de les relacions internacionals i la cooperació al desenvolupament.
c) Les altres previstes a l'article 18 del Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.