Adreces i telèfons dels organismes del Departament

Responsable: Sra. Marie Katinka Kapretz
Càrrec: delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya
Adreça
Friedrichstrasse, 185
Població
D-10117 Berlín
Telèfon
+49 (0)30 208 86 430
Fax
+49 (0)30 551 953 15
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
a) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Federal d'Alemanya, així com amb els altres governs descentralitzats, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
b) Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb presència a Alemanya que tinguin un interès rellevant per a Catalunya.
c) Les altres previstes a l'article 18 del Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.