El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis és una unitat dedicada a l'anàlisi, el debat i la reflexió sobre temes d'actualitat. Us ofereix la revistaidees.cat, l'agenda de pensament, el diari de les idees i diverses seccions dedicades a l'anàlisi d'alguns dels temes cabdals del món contemporani.