• Imprimeix

Quantes n'hi ha?

A partir de les dades extretes de les publicacions editades per l’Administració general de l’Estat: Informe sobre la actividad de las conferencias sectoriales durante 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 i d’altres fonts, es fa una llista de les conferències sectorials que hi ha actualment.

1. Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Constituïda el 28/07/1983. Reglamentada  

2. Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes. Constituït l'01/07/1981. Reglamentada

3. Conferència Sectorial de Turisme. Constituïda el 06/07/1984. Reglamentada

4. Conferència General de Política Universitària. Constituïda el 4/06/2007. Reglamentada

5. Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues. Constituïda l'11/04/1985. Reglamentada 

6. Conferència Sectorial d'Educació. Constituïda el 25/11/1986.Reglamentada 

7. Conferència Sectorial de Consum. Constituïda el 12/01/1987. Reglamentada 

8. Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Constituït el 07/04/1987. Reglamentada 

9. Conferència Sectorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl.(a) Constituïda el 19/10/1987. Reglamentada 

10. Conferència Nacional de Transports. Constituïda el 14/06/1988. Reglamentada

11. Conferència Sectorial de Medi Ambient. Constituïda el 29/11/1998. Reglamentada

12. Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea. Constituïda el 22/12/1988. Reglamentada

13. Conferència Sectorial de Cultura. Constituïda el 16/11/1992. Reglamentada

14. Conferència Sectorial d'Infraestructures i Ordenació del Territori. Constituïda el 10/03/1993. Manca de reglament

15. Conferència Sectorial d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (PIME).(b) Constituïda el 12/03/2014. Manca de reglament

16. Conferència Sectorial de Pesca. Constituïda el 29/09/1994. Reglamentada

17. Conferència Sectorial d'Igualtat. Constituïda el 13/02/1995. Reglamentada

18. Conferència Sectorial de Comerç Interior. Constituïda el 08/05/1995. Manca de reglament

19. Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. Constituïda el 23/07/1996. Reglamentada

20. Conferència Sectorial del Joc. Constituïda el 05/05/1999. Reglamentada

21. Conferència Sectorial en Matèria d'Administració de Justícia. Constituïda el 23/10/1999. Reglamentada

22. Conferència Sectorial de Política Patrimonial. No constituïda. Manca de reglament

23. Comissió Nacional de Salvament Marítim. Constituïda el 14/03/2006. Manca de reglament

24. Conferència Sectorial d'Administració Pública. Constituïda el 17/12/2003. Manca de reglament

25. Conferència Sectorial per a Assumptes Locals (CSAL). Constituïda el 17/01/2005. Manca de reglament

26. Conferència Sectorial de Ciència i Tecnologia.(c) Constituïda el 24/02/2005. Manca de reglament

27. Consell de Política de Seguretat. Constituït el 28/02/2005. Manca de reglament

28. Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Constituïda el 26/10/2005. Manca de reglament

29. Conferència Sectorial d'Immigració i Emigració.(d) Constituïda el 09/07/2008. Reglamentada

30. Conferència Sectorial de l'Aigua. No constituïda. Manca de reglament.

31. Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut. Constituïda el 16/06/2004. Manca de reglament

32. Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament.(e) Constituïda el 28/10/2009. Reglamentada 

33. Conferència Sectorial d’Energia. Constituïda l’11/05/2011. Reglamentada.

34. Consell de Polítiques del Joc. Constituïda el 28/07/2011. Reglamentada.

35. Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.(f) Constituïda el 16/01/2013. Reglamentada.

36. Consell Interterritorial d'Internacionalització. Constituïda el 31/05/2006. Reglamentada

37. Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació. Constituïda el 18/09/2012. Reglamentada

38. Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible.

39. Consell per a la Unitat de Mercat.(g)

(a) El Reial decret llei 233/2013, de 5 d'abril, de regulació del Pla Estatal de Foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, va modificar el nom de la Conferència Sectorial d'Habitatge.

(b) El 12 de març de 2014, es refonen la Conferència Sectorial d'Indústria i la Conferència Sectorial de la Petita i Mitjana Empresa.

(c) A la pràctica, les funcions pròpies d'aquesta Conferència Sectorial (que no es reuneix des de l'any 2005) les exercia el Consell General de la Ciència i la Tecnologia, creat per la Llei 13/1986, de 14 d'abril, i actualment les exerceix el Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació, creat per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

(d) La matèria d’emigració s’ha incorporat en la reunió de 27/06/2012.

(e) Assumeix les funcions de la Conferència Sectorial de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

(f) Aquest òrgan deriva de la fusió entre la Conferència Sectorial d’Afers Socials i el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

(g) Creat per la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

 

Data d'actualització:  15.01.2016