Síndic de Greuges

La Direcció General de Relacions Institucionals fa les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Síndic de Greuges.

Web del Síndic de Greuges

Tots els informes i les resolucions del Síndic de Greuges

Anualment el Síndic informa el Parlament sobre: els aspectes rellevants del funcionament de l'Administració; la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern; els drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i el Mecanisme Català Per a la Prevenció de la Tortura. 

  • Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2018 (360-00007/12)
  • Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al Parlament 2017 (360-00001/12)

Es tracta d'informes monogràfics de temàtiques concretes sobre els quals el Síndic ha dedicat un estudi, ha analitzat l'actuació de l'Administració i n'ha emès unes conclusions que van acompanyades de recomanacions per a l'Administració.

  • Informe del Síndic de Greuges titulat La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya (360-00008/12)
  • Informe sobre el pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament (360-00006/12)
  • Informe sobre l'augment dels conflictes en matèria ambiental i urbanística a Catalunya (360-00005/12)
  • Informe sobre la vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1-O i l'aplicació de l'article 155 CE (360-00004/12)
  • Informe sobre la universalització de l'assistència sanitària (360-00003/12)
  • Informe relatiu a les bases per a una auditoria del projecte Castor (337-00006/12)
  • Informe sobre el dret a l'habitatge (qüestions urgents) (360-00002/12)
Data d'actualització:  13.11.2018