• Imprimeix

Revista Activitat parlamentària

Vegeu la revista

Sumari
Salutació | Raül Romeva i Rueda
(pdf)
Presentació | Carme Garcia i Suàrez
(pdf)
Balanç de l’activitat parlamentària | Roser Serra i Albert
(pdf)
El marc legal de l’elaboració dels avantprojectes de llei a Catalunya: una mirada a la legislació catalana i a la legislació estatal de recent aprovació | Albert Capelleras González
(pdf)
L’avaluació d’impacte normatiu a l’Administració de la Generalitat i la política de millora de la regulació: balanç i reptes en el context de la Llei de transparència | Paula Ortí Ferrer
(pdf)
Les polítiques públiques de memòria en els debats del Parlament de Catalunya (1980-2015) | Raül Digón Martín
(pdf)
“Em plantejo molts reptes per endavant. El primer, garantir la sobirania del Parla-ment” | Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya
(pdf)
Aran, un cas únic a Europa. La Llei 1/2015 reconeix el dret a decidir del poble aranès | Àlex Moga Vidal
(pdf)
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica | Xavier Urios Aparisi
(pdf)
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes | M. Àngels Gensana Riera
(pdf)
La Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme| Marc Viñas i Artola
(pdf)
Anàlisi de la Sentència del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 desembre, relativa a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, de 9 de novembre de 2015, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 | Gerard Martín i Alonso
(pdf)

 

 

Revista Activitat parlamentària núm. 29

Vegeu la revista

Sumari
Salutació | Meritxell Borràs i Solé
(pdf)
Presentació | Miquel Puig i Roig
(pdf)
L’activitat parlamentària del Govern de la X legislatura: balanç i anàlisi | Roser Serra i Albert
(pdf)
El govern obert: els fonaments d’un nou model de relació amb la ciutadania| Agustí Cerrillo i Martínez
(pdf)
Una visió general de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern| Xavier Bernadí Gil
(pdf)
El Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb especial èmfasi en l’eix 1 de transparència | Meritxell Masó i Carbó
(pdf)
El sistema de garanties previst en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern | Gemma Capdevila Ponce i Àgata Solernou Viñolas
(pdf)
Les relacions entre el Govern i el Parlament a la Generalitat de Catalunya: organització i funcions dins d’un context de transparència | Ramon Prat Bofill
(pdf)
Entrevista:“La transparència és un canvi de paradigma en la relació entre els ciutadans i les institucions que no té marxa enrere” | Núria Bassols
(pdf)
Novetat legislativa: La Llei d’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea | Roger Albinyana i Saigí
(pdf)
Comentari a la STC 46/2015, de 5 de març, sobre la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges | Joan Ridao Martín
(pdf)

Revista Activitat parlamentària núm. 28

Vegeu la revista 

Sumari
Salutació | Joana Ortega i Alemany
(pdf)
Presentació | Miquel Puig i Roig
(pdf)
Balanç de l’activitat parlamentària del Govern del primer any de la X legislatura | Roser Serra i Albert
(pdf)
La consulta al poble de Catalunya sobre el seu futur polític col·lectiu: anàlisi dels procediments legals a què es pot recórrer i algunes reflexions | Gerard Martín i Alonso
(pdf)
Transparència i accés a la informació pública. Alguns prejudicis i paranys | Òscar Roca Safont
(pdf)
El camí cap a la necessària transparència política: comentaris a la Declaració sobre la transparència parlamentària | Clara Isabel Velasco Rico
(pdf)
Novetat legislativa: El Projecte de llei de governs locals, la norma bàsica del règim local de Catalunya | Joan Cañada
(pdf)
Entrevista: Nous estats de la UE | Andreu Olesti Rayo
(pdf)

Revista Activitat parlamentària núm. 26

Vegeu la revista

Sumari
Salutació | Joana Ortega i Alemany
(pdf)
Presentació | Joan Auladell Fontseca
(pdf)
Balanç de l’activitat parlamentària del Govern de la IX legislatura | Roser Serra i Albert
(pdf)   
La Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum, i les consultes referendàries d’àmbit de Catalunya: règim jurídic i possible aplicació | Gerard Martín Alonso
(pdf)   
El Projecte de llei de consultes populars no referendàries: contingut i perspectives | Cristina Botella, Roser Serra i Albert
(pdf)  
Balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central. Un dèficit elevat, persistent i sense comparativa internacional | Elsa Artadi
(pdf)   
Les preguntes parlamentàries al president de la Generalitat, perspectiva històrica | Ramon Prat Bofill   
(pdf)
L’Oficina Antifrau de Catalunya | Lourdes Parramon i Bregolat
(pdf)   
La modificació del llibre III del Codi civil de Catalunya impulsarà la creació de fundacions i n’agilitarà l’organització i el funcionament | Santiago Ballester i Muñoz   
(pdf)
La Llei de caixes d’estalvis de Catalunya després de la modificació de juliol de 2012 | Albert Carné   
(pdf)
FAQs on Scottish Independence | Charlie Jeffery 
(pdf
L’expérience du Québec | Jacques Drouin   
(pdf)

revista 25

Vegeu la revista

Sumari
Salutació | Joana Ortega i Alemany
(pdf)
Balanç de l’activitat parlamentària del Govern durant el primer any de la IX legislatura | Roser Serra i Albert
(pdf)  
L’impuls de l’acció política i de Govern. Anàlisi de les mocions i resolucions del Parlament | Cristina Botella   
(pdf)
El Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, una eina per millorar l’acció política | Enric Vendrell i Aubach   
(pdf)
La iniciativa ciutadana europea | Francesc de Paula Gambús i Millet, Narcís Mir i Sala   
(pdf)
El Projecte de llei de consultes populars no referendàries impulsat pel Govern | Joan Auladell i Fontseca   
(pdf)
Racionalitzar, simplificar i agilitar per progressar: les lleis òmnibus | Germà Gordó i Aubarell   
(pdf)
La tramitació parlamentària de les lleis òmnibus i el seu posterior desplegament | Frederic López   
(pdf)

revista_24

Número 1 Gener 2001 (pdf)
Número 2 Setembre 2001 (pdf)
Número 3 Gener 2002 (pdf)
Número 4 Setembre 2002 (pdf)
Número 5 Gener 2003 (pdf)
Número 6 Octubre 2003 (pdf)
Número 7 Gener 2005 (pdf)
Número 8 i 9 Marc 2006 (pdf)
Número 10 Octubre 2006 (pdf)
Número 11 Febrer 2007 (pdf)
Número 12 Maig 2007 (pdf)
Número 13 Octubre 2007 (pdf)
Número 14 Gener 2008 (pdf)
Número 15 Maig 2008 (pdf)
Número 16 Setembre 2008 (pdf)
Número 17 Febrer 2009 (pdf)
Número 18 Juny 2009 (pdf)
Número 19 Setembre 2009 (pdf)
Número 20 Desembre 2009 (pdf)
Número 21 Abril 2010 (pdf)
Número 22 Juliol 2010 (pdf)
Número 23 Especial sentència TC Setembre 2010 (pdf)
Número 23 Desembre 2010 (pdf)

Data d'actualització:  18.08.2017