• Imprimeix

Normativa

Disposicions sobre l'organització i el funcionament de la Comissió Mixta

Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el funcionament de la Comissió Mixta previstos en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Ordre de 31 d'octubre de 1980, de publicació de les instruccions emeses per la representació catalana a la Comissió Mixta Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, relatives a l'execució del traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat.

Disposicions sobre l'organització i el funcionament de la Comissió Mixta

 

ACORD GOV/30/2018, de 3 de juliol, pel qual es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i es designen els representants de la Generalitat de Catalunya en aquesta Comissió.

DECRET 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

DECRET 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

REIAL DECRET 1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el funcionament de la Comissió Mixta previstos en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

ORDRE de 31 d'octubre de 1980, de publicació de les instruccions emeses per la representació catalana a la Comissió Mixta Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, relatives a l'execució del traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat

REIAL DECRET 1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el funcionament de la Comissió Mixta previstos en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

ORDRE de 31 d'octubre de 1980, de publicació de les instruccions emeses per la representació catalana a la Comissió Mixta Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, relatives a l'execució del traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat

Data d'actualització:  09.07.2018