• Imprimeix

Resolucions

A continuació es recullen les resolucions d’accés a la informació pública estimades parcialment i les desestimades, al llarg del segon semestre de 2015 i el primer de 2016, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal.

 • 2016_0295 Informació estadística sobre les activitats taurines populars (correbous)
 • 2016_0294 Informació estadística sobre les activitats taurines populars (correbous)
 • 2016_0293 Còpia dels exercicis de les diferents proves escrites realitzades en les convocatòries per accedir al cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya
 • 2016_0291 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0290 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0289 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0288 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0287 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0286 Adquisició béns immobles administracions locals
 • 2016_0280 Agresiones en los centros penitenciarios
 • 2016_0271 Copia del recurso de reposición formulado por el Colegio de Ambientólogos de Catalunya, así como la resolución de la DG de la Función Pública.
 • 2016_0240 Còpia de l'informe emès per la Sra. Carmen Ladona, tècnica de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral
 • 2016_0239 Copia informe ICB: 0761.15 i OTC: 1745.15
 • 2016_0231 Documents d'un expedient disciplinari
 • 2016_0229 Informació sobre l'avaluació dels centres de cicles formatiu de grau mitjà que imparteixen "Administració i Gestió" a Granollers i Barcelona
 • 2016_0223 Relació d'aspirants per proveir llocs de treball en l'àmbit dels serveis penitenciaris. Relació dels mèrits i aspectes valorats
 • 2016_0206 Estudi dels sediments quaternaris de la conca del riu Foix
 • 2016_0201 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0197 Prevenció de Riscos Laborals
 • 2016_0184 Solicitud de información sobre publicidad institucional 2011-2015
 • 2016_0180 Desarrollo de conceptos presentes en los presupuestos 2015
 • 2016_0171 Accés a la informació disponible sobre dos contractes
 • 2016_0168 Petició informació sobre ajudes i subvencions destinades als mitjans de titularitat privada
 • 2016_0164 Treballadors del CTTI, subcontractats, i GOV/117/2013
 • 2016_0150 Sol·licitud d’informació en base a la Llei 14/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • 2016_0138 Dades socioeconòmiques escola Amat Verdú i  resta escoles públiques de Sant Boi de Llobregat
 • 2016_0119 Sol·licitud revisió docum. Licitacions
 • 2016_0105 Informació detallada sobre el conveni de 2015 entre la Generalitat i la Fundació La Caixa
 • 2016_0102 Resultats de proves competencies bàsiques dels centre educatius a Reus
 • 2016_0096 Expedientes administrativos sancionadores abiertos a oficinas de farmacia, almacenes farmacéuticos y laboratorios farmacéuticos por infracción en materia de medicamentos desde el año 2010 hasta el dato más actual posible.
 • 2016_0070 protocolos evaluaciones medicas ICAMS
 • 2016_0068 Dades d'assistència a manifestacions
 • 2016_0058 Estudis de mercat de la cervesa artesana a Catalunya
 • 2016_0055 Llistes de llocs de treball del CME
 • 2016_0052 Dades del SIGlPAC i de la DUN dels municpis del regadiu Garrigues; Flix,  Bovera, La Granadella, Bellguarda, els Torms i Juncosa
 • 2016_0049 Nombre d’alumnes estrangers que estudien als centres públics i privats de la ciutat de Lleida, amb indicació del país d’origen, edats, i per barris/districtes
 • 2016_0041 Mesures d'aillament i contenció aplicades als centres penitenciaris catalans
 • 2016_0030 Datos de casos de tratamientos a pacientes por consumo de sustancias anabolizantes y dopaje
 • 2016_0010 Informació del nou model TIC
 • 2016_0009 Informació relativa al Sr. Joan Ignasi Laquente Ballester
 • 2016_0008 Alumnes de quart d'eso per institut
 • 2016_0004 Nova petició d'informació a la Confederació de Comerciants de Catalunya
 • 2015_0273. Cobertura de les ràdios portàtils de bombers a les àrees forestals 
 • 2015_0263.  Dades sobre el procés de matriculació a la ciutadad de Barcelona a P3 i er d'ESO, per a tots els els cursos acadèmics i centres de la ciutat del 2000/2001C
 • 2015_0262.  Contracte Tradia-Abertis per al manteniment de la Xarxa Rescat
 • 2015_0261.  Taxa immigració escoles concertades Barcelona
 • 2015_0252. Subrogació de personal al CTTI 
 • 2015_0251.   Resultats de l'enquesta de satisfacció dels Serveis TIC de la Generalitat de Catalunya
 • 2015_0241. Pressupost destinat a l'ensenyament del castellà i del català 
 • 2015_0240.   Residències de gent gran
 • 2015_0231. Idiomes usats en els jutjats 
 • 2015_0230. Llocs de treballs reservats a l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra 
 • 2015_0229.   Certificació en relació al lloc de treball de Cap de Secció de Recursos Materials i Logística de l'SGEL de la DGIP
 • 2015_0228.   Certificació en relació al lloc de treball de Cap de SErvei de Gestió Econòmica i Logística de la DGP
 • 201
 • 2015_0227.  Certificat en relació amb el lloc de treball de responsable d'assumptes contenciosos i recursos de la Direcció General de la Policia 
 • 2015_0226.  Còpia de tots els documents que formen part de l'expedient administratiu del procés selectiu d'un lloc de treball de facultatiu psicòleg A-23 a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior 
 • 2015_0223.    Petició documentació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
 • 2015_0222.  Detall dels llocs de treball de la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0216.  Dades que reflecteixin aspectes de la presència dels nous grups juvenils organitzats i violents a Catalunya 
 • 2015_0213.  Detall de les accions i altres tipus de béns anàlegs del president de la Generalitat  
 • 2015_0204.  Informe d'avaluació sobre el contracte de col·laboració entre el CTTI i la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0203.  Annexos de l'Acord GOV/117/2013, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI 
 • 2015_0202.   Conèixer el número total de treballadors subcontractats pel CTTI i la seva política de control
 • 2015_0199.  Expedient relatiu al documental "Operació Impala" (2015_0199)
 • 2015_0195.  Nombre de treballadors del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i salaris 
 • 2015_0191.  Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) 
 • 2015_0177. Gestió dels recursos humans 
 • 2015_0172. Taxa d'alumnat estranger de Barcelona desglossada per escoles 
 • 2015_0166.  Informació de qualitat  del Consorci Sanitari de l'Anoia 
 • 2015_0153.  Mapa de les comarques catalanes i mapa de la densitat de població per comarques 
 • 2015_0151.  Dades del Consorci Públic de Serveis Socials 
 • 2015_0140.  Dades oficials de tributs sobre el joc i màquines escurabutxaques 
 • 2015_0132.  Normativa interna de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0129.  Taxa de nouvinguts als centres primària públics 
 • 2015_0117.  Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (expedient CTTI-2015-169) 
 • 2015_0113. Petició de fotocòpia del programa de restauració i dels projectes de l'activitat extractiva caducada anomenada Sant Jordi de Montmaneu
 • 2015_0102. Entrada en vigor del grau I de la Llei de dependència 
 • 2015_0098. Subscripcions a mitjans de comunicació 
 • 2015_0088. Publicitat institucional 
 • 2015_0082. Sector agroalimentari a la comarca del Berguedà 
 • 2015_0053. Contractes amb productores externes de TV3 
 • 2015_0049. Expedient d'obra i subvenció d'actuacions a espais d'interès natural: camins i passeres al riu Brugent (termes municipals de La Riba i Mont-ral) 
 • 2015_0034. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0032. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0029.  Accés de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES) a les adreces electròniques dels membres del Consell Escolar Territorial de la Catalunya Central 
 • 2015_0027. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats
 • 2015_0026. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats
 • 2015_0025.  Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0023.  Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0022.  Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0021.  Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0019. Estudiants de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat matriculats a Tecnologia
 • 2015_0004. Dades de l'Hospital Vall d'Hebron
 • 2015_0003. Còpia del contracte amb Abertis-Telecomunicacions i còpia d'expedient de contractació
Data d'actualització:  26.02.2016