• Imprimeix

Informes de l'activitat contractual anual

En aquest apartat es publiquen els informes que analitzen tota l'activitat contractual d'un any, és a dir, les adjudicacions, pròrrogues, modificacions i anualitats de contractes pluriennals adjudicats en anys anteriors.

Amb l'objectiu de promoure la transparència, aquest apartat s'inicia amb un informe que recull, específicament, les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats, mitjançant els diferents procediments previstos en la legislació vigent.

 

 

Data d'actualització:  26.07.2016