Amb les fitxes resum podreu fer un seguiment dels principals indicadors de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les fitxes us mostraran com es construeix cadascun dels indicadors i quins han estat els seus resultats, tan en nombre de contractes com en import adjudicat, en els darrers cinc anys.