Els visors d'aquesta secció us permetran conèixer en profunditat l'ús de la contractació pública com a instrument per implementar les polítiques públiques. Des de la Direcció General de Contractació Pública s'impulsa aquesta contractació pública estratègica i se n'avaluen i supervisen els resultats. En els visors podreu veure les necessitats detectades, les mesures adoptades, els indicadors existents al respecte, l'impacte que han tingut les mesures i, finalment, les conclusions i reptes de futur detectats.