• Imprimeix

Recursos especials en matèria de contractació

En aquest apartat hi trobareu la relació de resolucions dels recursos especials en matèria de contractació emeses pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Amb l'objectiu de facilitar la cerca, el document conté una relació analítica de la doctrina d'aquest Tribunal.