• Imprimeix

Guies

En aquest apartat trobareu els enllaços a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per obtenir els models existents per a la redacció de plecs.