• Imprimeix

Qui som?

Benvinguts

Amb el Decret 28/2018, de 7 de juny, la Direcció General de Contractació Pública queda integrada dins de  la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Encetem, doncs, una nova etapa en què la Direcció General es configura com l’òrgan que aglutina totes les competències en l’àmbit de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya, de la qual depenen la Sub-direcció general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, la Sub-direcció general de Compra Centralitzada i la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat.

Seguirem vetllant pel compliment dels principis de transparència i integritat en la contractació pública, supervisant la contractació de la Generalitat i del seu sector públic, impulsant la contractació electrònica i fomentant les polítiques de contractació pública estratègica, centrades principalment en el foment de la responsabilitat social, la sostenibilitat, la innovació i la contractació amb PIME i entitats del tercer sector social. A aquestes funcions hi afegim el disseny d’estratègies i la implementació de mesures en matèria de compra centralitzada, d’acord amb els criteris d’eficiència i racionalització de la despesa pública, i la coordinació de les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.

La nova estructura ens permetrà tenir una visió més global i transversal de la contractació pública per seguir avançant cap a un sistema de contractació pública de Catalunya eficient i de qualitat, que contribueixi al desenvolupament econòmic i social però també, de forma prioritària, al benestar de la ciutadania mitjançant la provisió de béns i serveis de qualitat.


Mercè Corretja i Torrens
Directora general

imag_directora

Què fem i com actuem

Mitjançant el Decret 28/2018, de 7 de juny, la Direcció General de Contractació Pública queda integrada dins de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

La Direcció General vetlla pel compliment de la normativa en matèria de contractació pública i proposa i impulsa les disposicions generals i els acords necessaris per a la millora continuada de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A més, en fa el seguiment i n’avalua la seva aplicació. En aquest sentit, un dels principals instruments d'anàlisi que utilitza la Direcció General per supervisar i avaluar la contractació pública, són els indicadors, els quals, avaluen l’assoliment de diferents objectius com ara el grau d’assoliment dels objectius de polítiques públiques, la quantificació de l’ús eficient dels recursos públics, l'avaluació de la participació de les empreses (especialment PIME) en els processos de contractació pública i de la promoció de la concurrència, entre d'altres.

Els objectius de la Direcció General s’adrecen a impulsar un sistema de contractació pública eficient i de qualitat basat en els principis d’integritat, transparència, publicitat, no discriminació i concurrència, així com millorar els processos de la contractació pública orientada a la màxima eficiència.

Data d'actualització:  30.12.2016