• Imprimeix

Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris. Adjudicacions i contractes menors

Adjudicataris

En compliment de l'article 13.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica el volum pressupostari dels contractes adjudicats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, incloses les universitats, d'acord amb les dades comunicades al Registre Públic de Contractes.

Les dades es presenten amb indicació del nombre de contractes, així com de l'import global d'aquests, per a cadascun dels adjudicataris.

Tanmateix, aquestes dades no inclouen els adjudicataris dels contractes menors.

Adjudicataris contractació menor

Pel que fa al conjunt de la contractació menor, en aquest apartat es presenten les dades dels adjudicataris de contractes menors a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d'actualització:  18.07.2016