Aquesta secció recull les modificacions de contractes i de pròrrogues de contractes adjudicats en anys anteriors al de referència.

Per a la correcta interpretació de les dades contingudes en els documents d'aquest apartat cal tenir en compte que, en funció de la seva repercussió econòmica, les modificacions de contractes poden ser de tres tipus:

  • A l’alça, amb una incidència econòmica d’increment de l’import final del contracte.
  • A la baixa, amb una incidència econòmica de disminució de l’import final del contracte.
  • Sense cost, quan es tracta de modificacions del contracte sense incidència econòmica.
Data d'actualització:  19.05.2017