En aquest apartat trobareu els principals contractes, d'acord amb el seu import d'adjudicació sense IVA, agrupats segons cada tipologia contractual (gestió de serveis públics, obres, serveis, subministraments i col·laboració público privada), relatius al període 2011-2017.

Durant els anys 2011, 2013, 2016 i 2017 no es va adjudicar cap contracte de col·laboració público privada i, per aquest motiu, en els llistats d'aquests anys no figura aquesta informació.

Data d'actualització:  20.09.2018