En aquest apartat trobareu els principals contractes, d'acord amb el seu import d'adjudicació sense IVA, agrupats segons cada tipologia contractual (gestió de serveis públics, obres, serveis, subministraments i col·laboració público privada), relatius al període 2011-2014.

Durant els anys 2011, 2013 i 2016 no es va adjudicar cap contracte de col·laboració público privada i, per aquest motiu, en els llistats d'aquests anys no figura aquesta informació.

Data d'actualització:  18.05.2017