• Imprimeix

Adjudicacions contractuals de la plataforma de serveis de contractació pública

La Direcció General de Contractació Pública, amb l’objectiu d’impulsar la transparència en aquest àmbit, publica quinzenalment totes les adjudicacions de contractes públics realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya i per les entitats del seu sector públic, així com els contractes derivats d’acords marc, que s’han publicat a la Plataforma de Contractació Pública, mitjançant documents estructurats en forma Excel, que recullen l’òrgan de contractació segons classificació orgànica, la data d’adjudicació, la descripció del contracte i del seu objecte, el procediment d’adjudicació utilitzat, el valor estimat del contracte i la durada d’aquest.

Es poden consultar aquestes dades des del mes d’octubre de 2011.