La Direcció General de Contractació Pública, amb l’objectiu d’impulsar la transparència en aquest àmbit, publica quinzenalment totes les adjudicacions de contractes públics realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya i per les entitats del seu sector públic, així com els contractes derivats d’acords marc, que s’han publicat a la Plataforma de Contractació Pública, mitjançant documents estructurats en forma Excel, que recullen l’òrgan de contractació segons classificació orgànica, la data d’adjudicació, la descripció del contracte i del seu objecte, el procediment d’adjudicació utilitzat, el valor estimat del contracte i la durada d’aquest.

Es poden consultar aquestes dades des del mes d’octubre de 2011.