• Imprimeix

Llista de contractes i quantia adjudicada als principals adjudicataris

Llista de contractes

Aquest espai incorpora la relació dels contractes de les principals empreses adjudicatàries amb el detall de l'òrgan de contractació, l'objecte del contracte, i l'import adjudicat, per qualsevol dels procediments d'adjudicació segons la normativa vigent, inclosa la contractació menor.

Per a l'elaboració d'aquesta llista es consideren les empreses que en el curs de l'any de referència han resultat adjudicatàreis d'un import global superior a 1 milió d'euros.

Les dades s'actualitzen anualment, un cop informada al Registre Públic de Contractes la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

Quantia per adjudicatari

En aquest apartat s'inclou el volum econòmic adjudicat a les principals empreses adjudicatàries, per qualsevol dels procediments d'adjudicació segons la normativa vigent, inclosa la contractació menor.

Per a l'elaboració d'aquesta llista es consideren les empreses que en el curs de l'any de referència han resultat adjudicatàreis d'un import global superior a 1 milió d'euros.

Les dades s'actualitzen anualment, un cop informada al Registre Públic de Contractes la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

Data d'actualització:  23.05.2017