• Imprimeix

Memòries

La Direcció General de Contractació Pública redacta periòdicament memòries d’activitat que descriuen les principals accions realitzades en compliment de la seva missió de dirigir les actuacions per a la consecució dels objectius del Govern en matèria de contractació pública, i de vetllar per l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.