• Imprimeix

Bones pràctiques i ètica en la contractació pública

La Direcció General de Contractació Pública vetlla per l’aplicació del principi de transparència administrativa, proposa les mesures per a la seva millora i efectivitat, i fomenta la integritat en la contractació pública.

En aquest apartat trobareu els diferents Codis de bones pràctiques i de principis i conductes recomanables que ha impulsat aquesta Direcció General.

Comissió d'Ètica

La Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya efectua el seguiment de l’aplicació del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública a l’Administració de la Generalitat i resol les situacions de conflicte d’interessos.

Periòdicament es publicaran en aquest apartat els extractes anonimitzats dels expedients de la Comissió d'Ètica.

Per a formular denúncies sobre mala praxi o consultes sobre el comportament ètic en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat, amb plena garantia de confidencialitat, davant de dita Comissió, podeu fer-ho a través de la Bústia ètica.