• Imprimeix

Bones pràctiques i ètica en la contractació pública

La Direcció General de Contractació Pública vetlla per l’aplicació del principi de transparència administrativa, proposa les mesures per a la seva millora i efectivitat, i fomenta la integritat en la contractació pública.

En aquest apartat trobareu els diferents Codis de bones pràctiques i de principis i conductes recomanables que ha impulsat aquesta Direcció General.