• Imprimeix

Acords del Govern

Correspon a la Direcció General de Contractació Pública proposar i impulsar les disposicions generals i els acords necessaris per a la millora continuada de la contractació pública. En aquest apartat trobareu els Acords del Govern que tenen rellevància en matèria de contractació pública responsable.