• Imprimeix

Contractació pública socialment responsable

La contractació pública socialment responsable és un concepte en alça impulsat per la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, que configura la contractació pública com a instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, tot garantint l’ús eficient dels fons públics.

En aquest apartat trobareu les mesures adoptades per tal d’integrar en els procediments de contractació pública de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, els aspectes socials, ètics i ambientals necessaris per garantir una contractació pública socialment responsable.

Data d'actualització:  27.06.2017