• Imprimeix

Projectes exitosos a Catalunya del REC

 • L’Ajuntament de Terrassa seleccionat per liderar un projecte pilot sobre igualtat i diversitat

  L’Ajuntament de Terrassa seleccionat per liderar un projecte pilot sobre igualtat i diversitat

  La ciutat rebrà una aportació de 191.490,03 euros de la Comissió Europea, el 78 per cent del cost total del projecte

  • 09/01/2018
 • El projecte INTEGRA II 2014-2016 até les persones víctimes de tortura

  El projecte INTEGRA II 2014-2016 até les persones víctimes de tortura

  El projecte Integra II, continuació del projecte Integra 2012-14, està dirigit a l’acompanyament terapèutic, jurídic i social  integral i especialitzat a persones afectades per tortura, trauma complex i risc d’exclusió social. La recuperació psicosocial de persones afectades per un procés traumàtic no es pot treballar des d’una sola perspectiva, ja que els mateixos fets traumàtics i el recorregut d’exili solen complicar molt el procés d’acomodació al país d’arribada. Per això, el projecte Integra proposa una intervenció multidisciplinària per tal d’oferir de manera coordinada totes les atencions que puguin menester. El Projecte Integra, finançat pel Projecte pilot per a la rehabilitació de les víctimes de tortura, està liderat pel Centre EXIL i participa com a entitat sòcia la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 

  • 30/11/2015
 • El GES esdevé soci d’un projecte europeu sobre gestió de la diversitat cultural en petites i mitjanes empreses (EUDiM)

  El Gabinet d'Estudis Socials (GES) esdevé soci d'un projecte europeu finançat pel programa Daphne sobre gestió de la diversitat cultural en petites i mitjanes empreses (EUDiM). El seu objectiu general és cartografiar i avaluar la gestió de les pràctiques de diversitat que afecten els immigrants qualificats en aquest tipus d'empreses.

  • 02/12/2013